НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
    
     
               

 
За нас

Заболявания
Метеорит
  Благодарствени писма
  Статии

Народна медицина Карта на сайта За контакти

Народна медицина (билколечение) при Страхова невроза


С какво ние помагаме при страховата невроза


Причини за поява на страхова невроза

Процес на развитие на алергиите
С какво ние помагаме при страховата невроза
При страхова невроза помагаме прилагайки билки за пиене, приготвени по наша наследствена рецепта, и седем билкови бани които се правят още в началото, приготвени по наша рецепта.


Причини за поява на страхова невроза
Страховата невроза е състояние на обща възбудимост и тревожно очакване, с пристъпи на страх, със соматични /телесни/ и невровегетивни симптоми и с фобии. Страхът е чувство на безпокойство поради предстояща или мнима /въображаема/ опастност. Тревожността е отрицателно емоционално състояние, съпътствано обикновено от физиологични явления, като - ускорено дишане, потене, треперене и сърцебиене, което възниква най-вече при фрустриране на мотивацията за отбягване на даден обект, тоест когато е налице цел с негативна валентност, а човекът няма възможност да се отегли от ситуацията. Това води или до обща тревожност като устойчиво свойство на личността, или се свързва с определени обекти или ситуации и така се превръща във фобия /прекомерен страх от определени предмети, пространства, животни или ситуации,  наличието на тези дразнители събужда страх у болния/.Процес на развитие на страховата невроза
Невротичната симптоматика  се владее от болестно  засиления и несъразмерен  с  реалните ситуации страхов ефект. В по-редки случаи чувството на страх има неопределен "дифузен" характер. Болните са с повишена страхова готовност, възприемат повечето външни събития като своеобразна заплаха и ги тълкуват в насока на собственото си страхово състояние.  Много по-често са пристъпите на невротичен страх с конкретно съдържание - фобии. Те завладяват болните "изведнъж" по незначителен повод и също така изчезват "внезапно". В повечето случаи фобиите са свързани с чувството на страх за собственото здраве. Една от най-разпространените форми на невротичния страх е страхът от сърдечно заболяване, прилошаване и смърт - кардиофобия. В основата й твърде често лежи незначително функционално разтройство или прекаран невровегетативен колапсен епизод, който събужда у болния мисълта за "сърдечно заболяване". В отделни случаи кардиофобията може да се прояви в "по-замаскирана форма"  - като страх у болния да остане сам /монофобия/, да прекара по-продължително време в затворено помещение /клаустрофобия/ или да преминава през открити широки пространства /агорафобия/. И в трите случай невротичния страх се  събужда и подхранва от  опасението, че  при внезапно прилошаване болният  не ще може да получи помощ.  Наличността на външен човек, дори непознат, създава чуството на сигурност  и предовратява появата на страхово изживяване. Други, твърде разпространени в наши дни форми на страхова невроза са канцерофобията / невротичен страх от започващо карциномно заболяване/ и церебротуморофобията / страх от развитието на мозъчен тумор/. Характерът на страховото изживяване показва ясно връзката на фобиите с действително най-разпространените и тежки заболявания в наши дни.Народна медицина


03.07.2012 год.

Всички права запазени-http://www.narodnamedicinabg.net