билкибилкибилки - бял равнецбилки - мащерка
          
  НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
    
     

               

 
За мен

Народна медицина Карта на сайта За контакти
 
Заболявания
 Народна медицина (билколечение)  при 
Рак на
простатната жлеза
(рак на простатата)

С какво помагам при рак на простатната жлеза
При рак на простатната жлеза (рак на простатата) помагам прилагайки билки за пиене, които са приготвени по наша стара наследствена изпитана във  времето билкова рецепта.

Причини за появата на рак на простатната жлеза
Ракът на простатната жлеза е характерен за напредналата възраст. Саркомите на простатата са крайно редки и се срещат в младата възраст. Няма основание да се приема, че хроничният простатит има етиологична връзка с развитието на простатния карцином. Голямата чистота на съвпадиние на простатния карцином с доброкачествената фиброаденоматозна хиперплазия още не е доказателство за етиологична връзка между двете заболявания. Фиброаденоматозната хиперплазия е почти нормално явление простатната жлеза на възрастните мъже. Засега се приема, че хормоналния баланс в организма на мъжа влияе значително върху простатата. Това дава основание да се приеме, че нарушеното хормонално равновесие играе съществена роля при възникване на простатния карцином или за проявите на карциноми in situ, възникнали по други причини.                                                                                                                      


Процес на развитие на рак на простатната жлеза
Ракът на простатната жлеза се характеризира с бавен растеж, вследствие на което туморният процес дълго време остава ограничен в жлезата. Чрез инфилтративен растеж той обхваща най-напред капсулата, а по-късно пикочния мехур, семенните мехурчета и меките тъкани на таза. Метастазирането на рака на простатата става по лимфен и кръвен път. Метастазите в лимфните възли се откриват средно в 60% от случайте, като най-често се засягат илиачните, лумбалните и торакалните лимфни възли. Метастазите по кръвен път, които се намират средно 40%, засягат белите дробове, черния дроб и мозъка. Особен интерес предизвикват костните метастази при рака на простатата. Допуска се, че засягането на костната система става чрез периневралните лимфни съдове - от простатата до съответните кости, или че туморни клетки биват отнасяни по кръвен път в костите, както  и че съществуват комуникации между простатния и вертебралния венозен плексус. Големината на простатните саркоми е различна, но специално у децата тези тумори достигат много големи размери и могат да запълнят целия таз. Консистенцията показва различия с оглед на хистологичното устройство. В хистологично отношение най-често се касае за фибросарком и по-рядко за рабдо- или лейомиосарком и миксосарком. Простатните саркоми растат и метастазират по-бързо от простатните карциноми. Симптоматиката на простатния карцином в началните стадии е много бедна и нехарактерна. Тя не се отличава от симптоматиката на хроничния простатит или на простатната хипертрофия. В много случай заболяването остава дълго време без локални прицнаци и се проявява с далечни метастази - в костите или в белите дробове - окултен карцином. При клинично проявените форми на простатния карцином в ранните стадии болните се оплакват от известни смущения при уриниране - изтъняване на струята, непълно изпразване на мехура и др. С напредването на процеса тези смущения стават по-изразени. Прорастването  и разязването в уретрата или в пикочния мехур се последва отначало от терминална хематурия /кръв в урината/, а в последствие и с по-обилно кървене. Извънкапсулното и извънмехурното разрастване в макия таз водят до болки, излъчващи се в долните крайници, субилеусни /частична чревна непроходимост/ или даже илеусни /остра чревна непроходимост/  явления - при притискане на правото черво.билкибилки - бял равнецбилки - глухарчебилки - мащерка