НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
    
     
               

 
За нас

Заболявания
Метеорит
  Благодарствени писма
  Статии

Народна медицина Карта на сайта За контакти

   Народна медицина (билколечение)  при  Рак
(злокачествени тумори, злокачествени новообразования)С какво ние помагаме при  рак (злокачествени новообразувания)


Причини за появата на рак


Процес на развитие на рак

С какво ние помагаме при рак (злокачествени новообразувания)
При раковите заболявания целта ние да намалим деленето на клетките, с което си помагаме по-лесно да унищожим наранените видоизменени клетки. За целта ние помагаме при рака прилагайки билки за пиене, които са приготвени по наша стара наследствена изпитана във  времето билкова рецепта.

Външно при рак на главата се правят и билкови бани на главата, приготвени по наша изпитана във времето наследствена рецепта.


Причини за появата на рак
Туморите се полочават в резултат на превръщане на нетуморни клектки в туморни. Под тумор се разбира патологичен процес, в чиято основа лежи безграничното и неконтролирано размножаване на клетките, в следствие на което последните не успяват да съзреят.  При туморите се наблюдава смущение в растежните процеси, които са пряко свързани с клеточното делене. Разтежът им е неконтролиран и непрекъснат.Процес на развитие на рака
Туморите се делят на доброкачествени и злокачествени /рак/. Характерно за злокачествените е, че имаме силно изразен атипизъм и способни да дават метастази /пренасят; разсейки/ туморните клетки от едно място на друго по лимфен път или по кръвен път. Клетките им са незрели. Злокачествените тумори имат склонност  към рецидивиране / отсраняването им след оперативно или лъчелечение могат отново да разрастват на същото място/. Злокачествени тумори от епителна тъкан - карцином; злокачествени тумори от мезенхимен произход - сарком; злокачествени тумори от пигментна тъкан - малигнен меланом; злокачествени тумори на нервната система и мозъчните обвивки - глиобластом, медулобластом; и др. Злокачествени туморни /рак/ заболявания- рак на стомаха /карцином/, рак на гърдата, рак на белия дроб, рак на хранопровода /карцином, изключително рядко саркомите - фибросаркомът, лейомисаркомът и малигненият меланом/, рак на маточната шийка, рак на простатата, рак на хранопровода, рак на кожата, рак на кръвта /левкимия/, рак на правото черво, рак на дебелото черво, рак на черния дроб, рак на пикочния мехур, рак на жлъчния мехур, рак на панкреаса, рак на костния мозък /миелом/, рак на устата /карцином на устните, карцином на устната лигавица, карцином на езика, карцином на мекото небце, карцином на гингивите/, рак на слюнчестите жлези /карцином/, рак на лимфните възли /болестта на Ходжкин/ и др.  
 
Характерно за доброкачествените тумори е, че са съставени от добре диференцирани клетки, със слабо изразен клетъчен атипизъм и с повече признаци на тъканен атипизъм. Обикновено са капсолирани. Растът бавно и равномерно, притискайки околните тъкани. Доброкачествени тумори от епителна тъкан - папилом, аденом, фиброаденом и др.; доброкачествени тумори от мезенхимен произход - фибром, липом, миксом, хондром, остеом, остеобластом, хордом, ангиом, лимфангиом, миом; доброкачествени тумори от пигментна тъкан - меланоцитни невуси; доброкачествени тумори на нервната система и мозъчните обвивки - астроцитом, епендимон, олигодендроцитом; и др.  


Народна медицина


03.07.2012 год.

Всички права запазени-http://www.narodnamedicinabg.net