НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
    
     
               

 
За нас

Заболявания
Метеорит
  Благодарствени писма
  Статии

Народна медицина Карта на сайта За контакти

Народна медицина (билколечение) при болестта на Паркинсон
(Паркинсонов синдром)


С какво ние помагаме при  болестта на Паркинсон


Причини за появата на болестта на Паркинсон (Паркинсонов синдром)


Процес на развитие на болестта на Паркинсон (Паркинсонов синдром)




С какво ние помагаме при болестта на Паркинсон (Паркинсонов синдром)
При болестта на Паркинсон ние помагаме прилагайки  билки за пиене, пригиготвени по наша наследствена рецепта и седем билкови бани  приготвени по наша рецепта, които се правят още в началото.

Причини за появата на болестта на Паркинсон (Паркинсонов синдром)
Болестта на Паркинсон (Паркинсонов синдром) е бавно прогресиращо дегенеративно заболяване на централната нервна система. Което се дължи на дегенерация на локус нигер /базалните ганглии/ и довежда до изразен допаминергичен дефицит.



Процес на развитие на болестта на Паркинсон (Паркинсонов синдром)
Компоненти на болестта на Паркинсон (Паркинсонов синдром): повишен мусколен тонус, което затруднява активните и пасивните движения /ригидност/ - обхваща цялата мускулатура; волевите движения са затормозени, бавно се провеждат, но тяхната сила е непроменена. В началния стадий са налице брадикинезия /забавени движения/ и  хипокинезия /ниска двигателна активност на лицето/, които при напреднала промяна на мускулния тонус с развитие на контрактури преминават в акинезия /неспособност да се започне движение/; липсват физиологичните синкинезии / например болния при ходене не извършва махообразни движения с ръце/;  Паркинсонов статичен тремор  - обхваща крайниците, особено пръстите, главата, усните, езика, долната челюсст. Студът, възбудата усилват тремора, а волевите движения го потискат.





Народна медицина


03.07.2012 год.

Всички права запазени-http://www.narodnamedicinabg.net