билкибилкибилки - бял равнецбилки - мащерка
          
  НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
  
   

999999999


 
За мен Народна медицина Карта на сайта  За контакти

Заболявания
                                                                                             


  Народна Медицина


История на народната медицина


Ролята на лекарствените растения (билки) в народната медицина


Принципи прилагани в народната медицина
История на народната медицина
Историята на народната медицина представлява многовековен лечителски опит, запазен в народната традиция. Предаването от поколение на поколение на тайните на народната медицина, са довели до нейното непрекъснато развитие и усъвършенстване. Народната медицина е насочена както към лечението на съответния болен орган, така и върху общоукрепващо въздействие на целия организъм. Родната ни народна медицина е създадена въз основа на натрупания през вековете народен опит. В народната медицина се употребяват различни лечебни природни средства – чистата вода, свежия въздух, качествената храна, слънчевата светлина, билколечението, здравия сън (който е изключително важен), минералните води, а също така се използват и разлизчни баяния против уроки и клетви, направата на муски за предпазване от болести и за здраве и т.н. "За всички болки Бог е дал билки" - ни казват хилядолетните опити на нашите деди и прадеди, тяхната лечебна стойност е безпорна. Защото в продължение на векове народите са узнали тия билки, изпратени ни от бога за да пазим най-милото и скъпо нещо на света - здравето си. "Да можеш да пазиш здравето си, е най-възвишената религия" е казал навремето един римлянин, каквато, за жалост, човечеството много-бавно усвоява. И в името на тая религия Миросъздателят ни е предоставил растителния свят.Ролята на лекарствените растения (билки) в народната медицина
Несъмнено най-голяма роля в нашата народна медицина заемат лекарствените растения, или билките, името произлиза от старобългарската дума „биле“ . Билколечението е един от основните методи, прилагани от нашата народна медицина през вековете. За човека билките са познати от най-дълбока древност. Относно това медицинско изкуство можем да съдим по археологическите находки и писмените паметници, остатали от тези древни народи. Например в столицата на Асирия, са култивирали лекарствени растения (билки). Намерените плочки, оставени от асирийците, върху които има надписи за начина на лекуване с лекарствени растения (билки), са написани на асирийски, вавилонски и шумерски език. В открития папирус на Еберс, написан от древните египтяни още през 1550 год. преди н.е., се изброяват около 450
заболявания и около 700 лекарства приготвени от животински и главно от растителен произход. Древните индуси са описали около 2000 год. преди н.е., над 700 билки. В древна Гърция също са познавали билките като лечебно средство.Принципи прилагани в народната медицина:

          
- да се употребяват естествени природни средства;
      - лечението е индивидуално за всеки човек, както по отношение на прилаганите лечебни средства, така също и по отношение на дозировката им;
      - трябва да се вземат мерки и за укрепването на организма чрез съответните промени в режима на хранене и живот у болния;
      - у болния е необходимо
да се създава вяра
/да не пада духом, да не се отчайва/  в оздравяването.


билкибилки - бял равнецбилки - глухарчебилки - мащерка